You are currently viewing Thời gian được nghỉ khi con bị ốm đau?

Thời gian được nghỉ khi con bị ốm đau?

Khi con bị ốm đau cần phải chăm sóc thì cha mẹ được nghỉ bao nhiêu ngày theo quy định của pháp luật?

Hỏi: Chào luật sư, em hiện tại đang làm việc cho một công ty lớn tại Hà Nội. Công ty em hiện đang có một nhân viên xin nghỉ làm vì con gái chị ấy bị bệnh phổi phải nằm viện điều trị. Chị ấy là nhân viên công ty em đã được hơn một năm và thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ. Vậy luật sư cho em hỏi, theo quy định của pháp luật thì chị ấy sẽ được hưởng chế độ khi con ốm đau như thế nào? Căn cứ pháp luật ở đâu? Mong luật sư trả lời giúp. Em xin cảm ơn. (Mỹ Hạnh, Hà Nội)

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật sư Trần Hải Ánh. Về vấn đề của bạn, luật sư trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 27 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ bảo hiểm bắt buộc thì:

–        Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con quy định được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

–        Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 điều 27 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

–        Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

–        Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

–        Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

Trên đây là tư vấn của luật sư về vấn đề của bạn, nếu có gì thắc mắc hãy liên lạc lại với chúng tôi để được giải đáp.

Nguồn: https://tuvan.luatthaian.vn/thoi-gian-duoc-nghi-khi-con-bi-om-dau.html