You are currently viewing Quy trình thủ tục thu hồi đất canh tác

Quy trình thủ tục thu hồi đất canh tác

Quy trình thủ tục thu hồi đất canh tác. Những trường hợp nhà nước được thu hồi đất.

Tóm tắt câu hỏi:

Tại địa phương tôi hiện có quyết định thu hồi đất của thủ tướng chính phủ ký cho một công ty tư nhân ở địa phương thu hồi đất canh tác của người dân.Nhưng theo tôi biết thì chỉ có dự án quốc gia mới được quyền thu hồi đất.Tôi nghi ngờ đây là do công ty đó câu kết với chính quyền xã giả đọc quyết định để cưỡng chế ép buộc người dân.Xin hỏi luật sư như vậy là đúng không .Công ty đó có được quyền lấy đất canh tác của người dân chúng tôi không

Câu hỏi được biên tập và đăng tải bởi Bộ phận tư vấn về pháp luật đất đai – Phòng trợ giúp pháp lý trực tuyến miễn phí của Luật sư Trần Hải Ánh.

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật sư Trần Hải Ánh. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật sư Trần Hải Ánh xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1.Căn cứ pháp lý:

–Luật Đất đai 2013

2.Giải quyết vấn đề:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu hồi lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu hồi đất của người vi phạm pháp luật về đất đai. Căn cứ Điều 16 Luật Đất Đai 2013 quy định:

Xem thêm: Có lấy lại được đất khi Nhà nước đã thu hồi?

Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.”

Như vậy, đất thu hồi để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; trường hợp chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Như bạn trình bày, hiện có quyết định thu hồi đất của thủ tướng chính phủ ký cho một công ty tư nhân ở địa phương thu hồi đất canh tác của người dân bạn. Bạn không trình bày cụ thể thủ tướng chính phủ ký quyết định thu hồi nhằm mục đích gì? Nếu đất thu hồi để phát triển kinh tê- xã hội vì lợi ích quốc gia công công thì nhà nước thành lập tổ chức để bồi thường và giải phóng mặt bằng. Trường hợp của bạn thì cơ quan nhà nước cho công ty tư nhân thu hồi là trái quy định pháp luật.

Công ty không được lấy đất canh tác của người dân. Trường hợp Công ty muốn mua lại mảnh đất để làm dự án cho công ty thì bạn có quyền yêu cầu công ty thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://hoidapphapluat.vn/quy-trinh-thu-tuc-thu-hoi-dat-canh-tac/