You are currently viewing Thời gian thử việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian thử việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trên thực tế nhiều người lao động vẫn chưa hiểu rõ về điều kiện được hưởng chế độ này, để giải quyết thắc mắc này chúng tôi xin giải quyết một tình huống cụ thể để bạn đọc có thể áp dụng vào trường hợp của mình.

Câu hỏi tư vấn:

Em chào luật sư! Em vừa kết thúc công ty cũ vào tháng 9. Em làm được 4 năm và đóng bảo hiểm 3 năm 6 tháng. Hiện tại, em có tham gia học việc tại thế giới di động. Theo Thế giới di động thông tin sau 4.5 tháng mới ký hợp đồng chính thức. Công ty em đến tháng 11 mới trả sổ bảo hiểm.Vậy em có được trợ cấp thất nghiệp khi mới ở vị trí thử việc của thế giới di động không ạ.

Nội dung trả lời:

Thứ nhất, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ quy định tại điều 49 luật việc làm 2013 về điều kiên hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết”.

Để được nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp bạn phải đáp ứng các điều kiện nêu trên. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ bạn cần nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến Trung tâm dịch vụ việc làm để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Trường hợp của bạn đã sau khi nghỉ việc, bạn đã làm việc tại một công ty khác nhưng vẫn đang trong thời gian thử việc chưa được ký HĐLĐ chính thức. Căn cứ Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP) về các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì:

“Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

…”

Như vậy căn cứ tại quy định pháp luật trên thì người lao động sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới có thể hiểu là đang kí kết một hợp đồng lao động mới với thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Vì vậy, nếu bạn chưa kí hợp đồng lao động với bên thế giới di động mà chỉ thử việc tại đây thì bạn vẫn được tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Nguồn: https://luatminhgia.com.vn/thoi-gian-thu-viec-co-duoc-huong-tro-cap-that-nghiep.aspx