You are currently viewing Bán cổ phần có phải đăng ký với Cơ quan nhà nước không?

Bán cổ phần có phải đăng ký với Cơ quan nhà nước không?

Vấn đề chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần không còn quá xa lạ với nhà đầu tư nói chung và cổ đông công ty cổ phần nói riêng. Do công ty cổ phần là công ty đối vốn nên các quy định về chuyển nhượng cổ phần không còn gắn liền với các thủ tục hành chính so với chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH. Tuy nhiên, khi tiến hành hoạt động chuyển nhượng cổ phần thì các cổ đông cũng nên lưu ý về nghĩa vụ tài chính với Nhà nước mà mình cần thực hiện.

Dưới đây là một tình huống thực tế về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần mà Luật sư Trần Hải Ánh đưa ra để quý khách hàng tham khảo.

Câu hỏi tư vấn: Xin chào Luật sư. Công ty (chưa niêm yết) tôi đang làm có 38 cổ đông, tuy nhiên đến năm 6/2021 thì có 1 cổ đông (không phải cổ đông sáng lập) chuyển nhượng cổ phần cho 1 cổ đông trong danh sách đăng ký sổ cổ đông. Như vậy chỉ còn 37 cổ đông. Tôi đã tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng cho cổ đông theo quy định. Luật sư cho tôi hỏi: tôi có phải làm thông báo cho Sở Kế hoạch đầu tư về việc thay đổi cổ đông hay không và có phải đăng ký lại sổ đăng ký cổ đông hay không ? (Công ty đã hoạt động 10 năm) Trân trọng cảm ơn.

Giải đáp:

Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp không quy định thủ tục đăng ký thay đổi thông tin của cổ đông khi tiến hành hoạt động chuyển nhượng cổ phần. Do đó, khi hoàn thành hoạt động chuyển nhượng thì tiến hành thủ tục theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 127 Luật doanh nghiệp 2020.

“Điều 127. Chuyển nhượng cổ phần

6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

7. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Đối chiếu với quy định nêu trên, thì sau khi hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có hiệu lực pháp lý thì cổ đông phải thông báo với công ty để công ty tiến hành thay đổi thông tin cổ đông trong công ty. Lưu ý rằng cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty khi thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Trên đây là giải đáp của Luật sư Trần Hải Ánh dựa trên thông tin ban đầu mà bạn cung cấp. Luật sư Trần Hải Ánh hi vọng sẽ giải đáp được những băn khoăn của bạn.

Trân trọng./.

Nguồn: https://luatminhgia.com.vn/ban-co-phan-co-phai-dang-ky-voi-co-quan-nha-nuoc-khong.aspx